Redaktion

Emmaboda Tidning är en heltäckande, politiskt neutral och opartisk gratistidning som utkommer en gång i veckan till samtliga hushåll i Emmaboda.

All redaktionell text har med få undantag lokal anknytning till vårt spridningsområde, och målet är att vara den självklara nyhetsförmedlaren i kommunen. Därför bevakar vi det mesta som sker i och omkring Emmaboda; nyheter, sport, familjeliv, föreningsliv, näringsliv, kultur och kommunala angelägenheter.

Har du tips som du vill dela med dig av?
Skicka då ett mail till redaktionen@kalmarposten.se